25.9. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

10.09.2010 16:32

Sběr NSKO proběhne v sobotu 25. září 2010. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena na označených stanovištích podle následujícího časového rozpisu:

Střehom u zvoničky 9:50 - 9:55;
Ošťovice u božích muk 10:00 - 10:05;
Horní Bousov u autobus. zastávky 9:50 - 10:00;
Dolní Bousov křižovatka Zahrádky - K Piváku 10:35 - 10:45;
Dolní Bousov náměstí TGM 10:50 - 11:05;
Dolní Bousov křižovatka Příhonská - Na Sídlišti 12:30 - 12:40;
Svobodín u železniční stanice 12:50 - 12:55;
Bechov u hasičské zbrojnice 13:00 - 13:05;
Vlčí Pole u hasičské zbrojnice 13:35 - 13:45.

Přijímány budou: léky všeho druhu včetně mastí; domácí kapalné i tuhé chemikálie (kyseliny, louhy, ředidla, ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) vše řádně označené !!!; zbytky starých barev a obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky; všechny druhy akumulátorů, baterií a článků; upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30l); olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Odpady budou předávány občany na stanovištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem nebo po odjezdu mobilní sběrny. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz ke zjištění adresy. 

Zpět