Nový sběrný dvůr v Bousově

15.04.2013 12:29

Vážení občané,

v pondělí v  22. 4. 2013 v 11:00 bude v Dolním Bousově slavnostně otevřen nový sběrný dvůr. Město Dolní Bousov, jakožto zřizovatel, považuje za důležité seznámit občany města a místních částí se základními informacemi o jeho chodu.

Nejprve pár slov k výstavbě a investicím. Celý areál vznikl na místě bývalé skládky v lokalitě Pivák v části Zahrádky. Investorem bylo město Dolní Bousov, kterému se na výstavbu podařilo v roce 2011 získat dotaci ze SFŽP. Stavbu realizovala firma ZETEZA v období duben až říjen 2012. Během března letošního roku byl vybudován ochranný val, který odděluje areál od obytné zóny Zahrádky. Val bude postupně osázen zelení.

Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané Dolního Bousova, Horního Bousova, Vlčího Pole, Bechova, Svobodína, Ošťovic a Střehomi.

Běžný provoz bude zahájen v úterý 23. 4. 2013.

SBĚRNÝ DVŮR Dolní Bousov

Provozní doba

úterý     8:00 – 16:00
čtvrtek   8:00 – 16:00
sobota   8:00 – 12:00  

  • ODPOVĚDNÁ OSOBA
    Jindra Orságová, Městský úřad –  vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
  • VEDOUCÍ OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA
    Miroslav Hercík, tel.: bude doplněno na internetových stránkách města www.dolni-bousov.cz 
  • Sběrný dvůr je ZDARMA určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu. Objemný odpad nad 150 kg / rok, stavební odpad nad 150 kg / rok a pneumatiky budou zpoplatněny dle platného ceníku.
  • Odpady bude vyvážet a likvidovat firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen. Zpětný odběr elektrozařízení budou zajišťovat firmy ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP a.s.

Co se bude vybírat? 

Zpět