Omezení automobilové dopravy v Dolním Bousově!

27.08.2015 10:12

Vážení občané,

věnujte pozornost následujícím informacím. V termínu od 1. září do 31. října 2015 se rozeběhnou v našem městě tři investiční akce spojené s opravami krajských a místních komunikací. Tyto projekty způsobí částečné nebo úplné omezení automobilové dopravy.

1. Modernizace krajské komunikace II/279 z Horního Bousova do Dolního Bousova přes náměstí k pekárně PANE. Stavbu bude provádět firma COLAS CZ s r.o. Úplná uzavírka dopravy bude v úseku z Horního Bousova k Továrenskému rybníku, částečné omezení dopravy bude od Továrenského rybníku směrem do středu města, ulice V Lipkách, Palackého, Náměstí T.G.M., ulice Brodecká k pekárně PANE. Objízdná trasa je navržena po silnici R16 směr Sobotka – Matice – Dolní Bousov (viz mapa). Investorem je Středočeský kraj.

2. Oprava krajské komunikace č. III/27932 průtah Dolní Bousov I. etapa od křižovatky Markvartice x Trní směrem k železničnímu přejezdu na Zahrádkách. Stavbu bude provádět firma M-SILNICE. Úplná uzavírka dopravy bude v ulici Zahrádky až po železniční přejezd. Objízdná trasa vede přes obec Trní a Kdanice po silnici č. III/2811 a po silnici č. II/281 od Sobotky přes Matice do Dolního Bousova. Pro místní občany budou objízdné trasy po místních komunikacích. Pravidelný svoz odpadů od občanů bude řešen operativně ve spolupráci se zaměstnanci města nebo zástupci zhotovitele projektu. Původní záměr realizovat úsek z náměstí ulice Dlouhá k železničnímu přejezdu na Zahrádkách Středočeský kraj přehodnotil. Oprava průtahu se bude realizovat opačným směrem, než bylo plánováno. Investorem je Středočeský kraj.

3. Modernizace místních komunikací ulice V Kališti, Maštálkova a Na Krechtech. Stavbu bude realizovat fa. M-SILNICE. Úplná uzavírka je plánována v ulici V Kališti, částečné omezení dopravy bude v ulici Maštálkova a Na Krechtech. Objízdné trasy budou po místních komunikacích. Investorem je město Dolní Bousov.

Zmíněné modernizace komunikací budou financovány z dotačních titulů ROP Střední Čechy a Státní fond dopravní infrastruktury. Žádáme občany v tomto období o trpělivost a spolupráci. O průběhu a harmonogramu prací budou občané informováni pomocí SMS infokanálu, na webových stránkách města nebo osobně.

Dne 21. 8. 2015                         Miroslav Boček, starosta města

 

Zpět