Strom pro děti - pokračování v keramické dílně

30.05.2012 15:06

Chtěla bych srdečně pozvat všechny zúčastněné, kteří v roce 2011 adoptovali strom nebo keř ve farské zahradě, ke slíbenému pokračování projektu. A to tentokrát v keramické dílně.

S paní uč. Šolcovou byly dohodnuty dva termíny, ve kterých bude možné přijít do keramické dílny v přízemí ZŠ a za odborného dohledu vytvořit dle vlastního návrhu keramickou cedulku pro svůj strom nebo zápich vedle keře. 

Zájemci se mohou dostavit buď v sobotu 9. června mezi 15 - 17 hodinou nebo v pátek 15. června mezi 16 - 18 hodinou. S sebou - oblečení, které si můžete lehce umazat od hlíny (lze vyprat) a dostatek fantazie :-).

Protože ne každý, čte tyto webové stránky, prosím Vás o spolupráci při šíření této informace k dalším zúčastněným.

Na shledanou nad hlínou - tentokrát keramickou.

Zpět