Studánka na Rohatsku

10.12.2015 12:48

Na konci léta uzrálo rozhodnutí založit pro děti z místní ZŠ přírodovědný kroužek. Našim cílem je pobývat v přírodě, která nás obklopuje, učit se ji poznávat a chránit ji. Získat vztah ke krajině, kde jsme doma. Navázali jsme úzkou spolupráci se sousední obcí Rohatsko ohledně dlouhodobé péče o tamní studánku a starý pískový lom. 

Stará pískovna se svého času mohla chlubit množstvím druhů obojživelníků, některých velmi vzácných. I po letech zde najdeme spoustu žabích obyvatel. Tenhle kousek krajiny domova zvaný Na Horách má své kouzlo. Přestože je zimní čas, je co pozorovat. Hemží se to tu ptáky – žluna zelená, strakapoudi, šikovní brhlíci, kteří třeba i hlavou dolů hledají hmyz ukrytý pod kůrou stromů, sýkory, kosi, sojky a straky... Nad kopcem za rybníkem Kyselákem ve vzdušných proudech plachtí dravci. Na poli se ozývají hejnka drozdů kvíčal, občas zaslechneme burcující křik bažanta. 

O studánce Na Horách málokdo věděl. Byla pěkně schovaná! Špatně přístupná, ve svažitém jílovitém terénu, obrostlá lesem. Teď ji snadno objevíte, když z asfaltky odbočíte na hranici louky a křoví doprava. Najdete malý můstek z dubových kulatinek a cestičku do kopce, vysypanou kamením, která vede až k prameni. Ve svahu nad studánkou jsou složené velké kameny, kterými se na jaře obloží přímé okolí prameniště. Vymýcené břehy příští rok s dětmi osázíme vhodnými beztrnnými keři a stromky, které ponesou jedlé plody. V průběhu prací (financovaných a prováděných obcí Rohatsko) jsme zjistili, že studánka vlastně nemá jméno. Proto vznikla hlasovací anketa o nejhezčí název pro ni. Hlasovat může každý, kdo o to projeví zájem, buď písemně (jeden formulář mají na OÚ na Rohatsku, druhý je k dispozici v přírodovědném kroužku v Dolním Bousově, třetí je v knihovně) nebo přes počítač níže. Další podrobnosti, zajímavosti a kontakty najdete také na stránkách přírodovědného kroužku www.bousovsko.cz

Mezi favority jsou pojmenování jako: Na horách, V Kopci, U Kyseláku, Rohatská (Rohatecká), Zapomenutá, Obnovená... každý hlasující ale může vymyslet vlastní adekvátní název. Anketa bude ukončena v březnu 2016 a studánka dostane své jméno při jarním otvírání studánek. Nezbývá, než vás pozvat k příjemné procházce. 

Pavla Bartková

Zpět

Anketa

Jak by se měla jmenovat obnovená studánka na Rohatsku?

Celkový počet hlasů: 147