Třešňový jarmark v Sobotce

11.06.2013 11:09

Srdečně zveme na obnovený Třešňový jarmark v Sobotce 6. 7. 2013 od 8 - 13 h. 

PROGRAM:

Trhy regionálních tvůrců s bohatým kulturním programem, dílničkami pro děti, kvízem o ceny a živou harmonikářskou hudbou a dal. proběhnou na velkém náměstí. Již potřetí zakončí festival Šrámkovy Sobotky. Dojde i na odhalení nově vydlážděného Malého nám. s beneficí na úpravu přilehlého parčíku pro příjemné posezení.

Zde je pro představu video z posledního ročníku: https://www.nasetelevize.cz

Doprovodný program Třešňového jarmarku

9-12 h       oslava rekonstrukce Malého náměstí (9:00 slavnostní křest s proslovem mj. K. Bílka, prom. hist., prezentace archeologických nálezů)

9:30-?      hudební harmonikářské osvěžení na velkém náměstí: Řehečské kvarteto

10:00       zahrada Šrámkova domu Dětská dílna (Závěrečné vystoupení účastníků dětské dílny Šrámkovy Sobotky 2013)

10:30       Městské divadlo – Divadlo Kubrt: Líná Máňa

11:30       cvičení malých Sokolů

12:15       sobotecké mažoretky

12:30       vylosování vítězů kvízu

14:00       Městské divadlo - Divadlo Kubrt: Welcome Lenin aneb Co se v Bráníku naučíš, v Rucku jako když najdeš

16:00   zahrada Šrámkova domu - koncerty kapel: Inženýr Vladimír, Vasilův Rubáš a hudebník Xavier Baumaxa

Zpět