Tříkrálová sbírka v Dolním Bousově

15.12.2010 13:57

Oblastní Charita Sobotka

organizuje ve svých farnostech a regionech
11. ročník tradiční celostátní Tříkrálové sbírky.

Tříkráloví koledníci Vás v Dolním Bousově navštíví ve dnech 6. až 9. ledna 2011

 

a přednesou svou koledu a prosbu všem lidem dobré vůle. Získané finanční prostředky budou použity na zakoupení nouzových tlačítek pro přivolání pomoci ke klientům Charitní pečovatelské služby Sobotka. Dále pomůže seniorům v Domově pokojného stáří v Libošovicích, zakoupením koupelnového kolejnicového zvedáku dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

V minulém ročníku se vybralo 96.484,- Kč a též děkujeme našim přátelům z Farní Charity Mladá Boleslav, kteří vybrali 58.641,- Kč. Vybraná peněžní částka byla použita pro nákup respiračních a kompenzačních pomůcek, které pomohou dále zlepšovat poskytovanou péči našim klientům.

Při této příležitosti děkujeme všem štědrým dárcům, u kterých najdeme pochopení. Jménem našich klientů všem moc a moc díků.
Vedení OCH Sobotka

Zpět