Zápis do mateřské školy

08.03.2012 16:48

Zápis do Mateřské školy Dolní Bousov se koná ve čtvrtek 5. 4. 2012 od 12.30 do 15.30 a v pátek 6. 4. 2012 od 9.00 do 11.00 ve třídě mateřské školy.

Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Pří zápisu rodiče obdrží přihlášku a dotazník, které po vyplnění a potvrzení od dětského lékaře vrátí nejdéle do 20. 4. 2012 do mateřské školy. Oba tiskopisy vhodí rodiče do označené krabice v přízemí mateřské školy (u vchodu do dolní třídy) v době, kdy je mateřská škola otevřená (6.30 - 8.15, 12.00 - 12.45 nebo 14.00 - 16.00).

Pokud se rodiče v uvedeném termínu ze závažných důvodů k zápisu nemohou dostavit, domluví se na jiném termínu s p. u. Šedinovou (tel. 326 396 480).

Zpět